13 | 10 | 2021

Grensoverschrijdende bedrijfsopvolging

Bij het zoeken naar een opvolger moet men eens durven kijken naar de Nederlandse buren.

Wereldkampioen export - dat is een titel, die de Duitse economie met trots draagt. En dat is vooral te danken aan zijn kleine en middelgrote ondernemingen. Meer dan 90 procent van de Duitse exporteurs zijn kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), aldus het instituut voor KMO-onderzoek in Bonn.

 

Het internationaal opzetten van hun bedrijfsstrategie en het leveren aan klanten in het buitenland is voor veel kleine en middelgrote ondernemingen al lang onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Alleen wanneer het om opvolging gaat, denken veel bedrijfsleiders nog uitsluitend binnen hun eigen landsgrenzen - en laten zij dus veel kansen onbenut.

 

Bedrijfsopvolging: de top 3 redenen om buiten de gebaande paden te denken

1. de kansen op succes nemen toe

Als u internationaal naar een opvolger zoekt, bereikt u een groter aantal belangstellenden. Dit verhoogt de kans op het vinden van een strategische partner, die het bedrijf kan voortzetten en banen kan behouden.

2. de onderneming wordt aantrekkelijker

Als het aantal geïnteresseerden toeneemt, neemt ook de kans toe, dat de eigen vraagprijs wordt gehaald of zelfs overschreden.

3. het concurrentievermogen neemt toe

Een grensoverschrijdende opvolging opent een nieuwe markt voor de onderneming. Dit verbetert de strategische positie en daarmee de toekomst van de onderneming.

 

Dit geldt des te meer voor een Duits-Nederlandse erfopvolging, aangezien beide landen geografisch, cultureel en economisch nauw met elkaar verbonden zijn.

 

Waarom zou u uw opvolger in Nederland zoeken?

De belangrijkste reden: de belangstelling is groot. Duitsland is al tientallen jaren de belangrijkste handelspartner voor ondernemers in het buurland. Een goede positie op de Duitse markt wordt daarom van oudsher begeerd en wordt in tijden van Brexit nog belangrijker.

 

De overname van een Duits bedrijf is een aantrekkelijke optie voor strategische investeerders uit Nederland. Dit komt omdat zij rechtstreeks kunnen profiteren van succesvolle relaties met klanten en leveranciers in de gewenste markt - en van de marktexpertise van de werknemers.  Hetzelfde geldt omgekeerd: Duitse ondernemers die in Nederland voet aan de grond willen krijgen, verzekeren zich van een goede uitgangspositie op de nieuwe markt door van meet af aan een geschikte kandidaat over te nemen.

 

Zowel in Nederland als in Duitsland zijn er veel MKB-bazen van de babyboomgeneratie, die geen opvolger hebben binnen de familie of het bedrijf. Daarom zijn er in beide landen veel interessante bedrijven die kandidaat zijn voor opvolging door overname of participatie.

 

Net als in Duitsland wordt de Nederlandse economie gedomineerd door kleine en middelgrote ondernemingen. 99 procent van de bedrijven in beide landen behoort tot het MKB en biedt werk aan meer dan 60 procent van de beroepsbevolking.

 

En niet in de laatste plaats spreekt ook de culturele nabijheid in het voordeel van een Duits-Nederlandse bedrijfsopvolging als succesverhaal. Wie een opvolger zoekt, wil zijn bedrijf immers in handen geven van een betrouwbare investeerder en ondernemer die het bedrijf en de werknemers begrijpt en hen naar de toekomst kan leiden.

 

Reshoring maakt grensoverschrijdende overnames nog interessanter

Het terughalen van productie uit overzeese gebieden naar Europa is al enkele jaren een trend. Corona heeft het een extra impuls gegeven. De pandemie heeft aangetoond hoe snel zelfs reeds lang bestaande bevoorradingsketens kunnen instorten. Wat reshoring betreft, is het ook raadzaam een grensoverschrijdende bedrijfsovername te overwegen. Het grootste voordeel is dat de koper onmiddellijk over de nodige productiemiddelen beschikt. Bovendien kan hij zich toegang verschaffen tot specifieke know-how of innoverende technologieën in het buurland.

 

Zeven tips voor de juiste aanpak

Als u meer wilt weten over internationale opvolgingsprocedures, zult u snel merken dat er weinig informatie beschikbaar is. Deze tips helpen u op de goede weg.

- Zoek tijdig een betrouwbare partner, die de Duitse en Nederlandse markt goed kent.

- Bepaal samen je doel en bepaal je positie.

- Ontwikkel op basis daarvan samen uw strategie voor de bedrijfsopvolging.

- Stel samen een individueel marktonderzoek op.

- Zoek hulp bij het identificeren en benaderen van potentiële kopers.

- Krijg aanbevelingen voor gekwalificeerde Nederlandse advocaten en belastingadviseurs.

- Ga alleen prijsonderhandelingen aan en sluit alleen contracten met professionele ondersteuning.

 

Conclusie

Een grensoverschrijdende bedrijfsopvolging is een win-winsituatie voor beide partijen. De verkoper verhoogt zijn kansen om een geschikte opvolger te vinden, die de onderneming in de toekomst op betrouwbare wijze zal leiden. De afnemer verzekert zich van een succesvolle toetreding tot de markt via de bestaande netwerken van afnemers en leveranciers, alsmede de werknemers en hun marktkennis.

 

Een Duits-Nederlandse bedrijfsopvolging is geen eenrichtingsverkeer: zij werkt ook in de andere richting en zou een ander probleem van het Duitse MKB kunnen helpen oplossen. Volgens de Vereniging van Duitse Kamers van Koophandel en Industrie vindt bijna de helft van de strategische kopers uit Duitsland die bereid zijn te investeren niet het juiste bedrijf in eigen land. Ook hier kan een blik op Nederland nuttig zijn en bijdragen tot de internationalisering van de onderneming.

Bron: Deutscher Mittelstandsbund DMB

07 | 07 | 2021

Duitse BASF investeert 1,6 miljard in Nederlands offshore windmolenpark

De vraag naar hernieuwbare energie is groot - ook bij het Duitse BASF. Het chemiebedrijf investeert daarom 1,6 miljard euro in 's werelds grootste offshore-windmolenpark tot nu toe - dat aan de Nederlandse Noordzeekust.
BASF en Vattenfall hebben een overeenkomst bereikt om bijna de helft van Vattenfall's windpark "Hollandse Kust Zuid" te kopen voor een bedrag van 300 miljoen euro. Een grote hoeveelheid groene energie is nodig voor de duurzaamheid van de industrie. De chemiereus heeft daarom een megadeal gesloten met het Zweedse nutsbedrijf Vattenfall om 49,5 procent van het windmolenpark Hollandse Kust Zuid te verwerven. De ingebruikneming van het windmolenpark is gepland voor 2023.
Met deze aankoop en de investering voor de bouw van het windmolenpark steekt BASF, dat ook lid is van DNHK, ongeveer 1,6 miljard euro in het project. Het is de eerste grote investering van het chemiebedrijf in installaties voor hernieuwbare energie.
Volgens Martin Brudermüller, CEO van BASF, zullen zij de klimaatdoelstelling alleen halen met voldoende groene stroom. "Het windpark Hollandse Kust Zuid zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren," aldus Brudermüller. "Met deze investering verzekeren wij ons van aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dit is een sleutelelement in onze transformatie naar klimaatneutraliteit," vervolgde hij.
De opbrengst van de Nederlandse windenergie zal in de eerste plaats worden gebruikt voor de levering van groene stroom aan de op één na grootste chemielocatie van BASF in Antwerpen. Jaarlijks verbruikt de fabriek ongeveer de helft van de groene stroom die voor BASF in Nederland wordt geproduceerd. De rest van de groene stroom is bestemd voor andere BASF-vestigingen en voor de coöperatie Vattenfall en haar klanten.
Bron: Handelsblatt, BASF

03 | 06 | 2021

Duits-Nederlandse handel trekt verder aan in het eerste kwartaal van 2021

In totaal bedroeg het handelsvolume in de eerste drie maanden van dit jaar meer dan 48 miljard euro. Dat is bijna op het niveau van 2019, toen het handelsvolume in dezelfde periode meer dan 49 miljard euro bedroeg. In 2020 was dat 46,5 miljard.

Sterk Duits-Nederlands partnerschap
Nederland blijft daarmee de belangrijkste handelspartner van Duitsland in Europa en nummer twee wereldwijd.
De goede betrekkingen tussen onze landen bevorderen het economisch herstel, verklaart Günter Gülker, directeur van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) in Den Haag. De door de pandemie versnelde verandering in alle economische sectoren biedt perfecte kansen voor meer technologische samenwerking tussen onze twee landen.
Bron: Destatis, DNHK

02 |02 | 2021


16 | 10 | 2020

Digital Advisory Board Summit

Eerste Digital Adviesraad Top 2020

Het Dutch+German Network, onder leiding van Michiel Schlatmann, nodigt de adviesraad uit voor een digitale uitwisseling op 18 december.