Imprint

Volgens § 5 TMG

G&M Personal GmbH

De-la-Chevallerie-Straße 42 - 44

45894 Gelsenkirchen-Buer

Duitsland

Vertegenwoordigd door

Michiel Schlatmann, Direkteur


Telefon

Fax

E-Mail

+49 209 38606-0

+49 209 38606-29

info@dutch-german-network.com


Inschrijving

KvK-Nummer

Rechtbank

BTW-Identificatienummer

Inschrijving in het handelsregister

HRB 3299

Amtsgericht Gelsenkirchen

DE 120 605 304


Bron: Image "Digital", Adrien Olichon, Canva Photos | Image "Network", Tevarak, Canva Photos | Iconen, Canva Elements

Gender-informatie

Om de leesvriendelijkheid van onze website te verbeteren, wordt op sommige plaatsen alleen de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Met het oog op gelijke behandeling zijn de overeenkomstige bepalingen van toepassing op alle geslachten. De afgekorte formulering impliceert dus geen waardebepaling, maar is louter om redactionele redenen.